VẬT LIỆU LỌC KHÍ, LỌC NƯỚC THẢI, NƯỚC TINH KHIẾT

Màng lọc RO Siêu lọc ( Ultra filtration filter)
Lõi lọc than hoạt tính, lõi lọc sợi PP Vải Polyester lọc dầu cho máy lọc băng tải
Vải Polyester lọc cặn cho máy lọc băng tải Hạt nhựa trao đổi Ion
Tấm lọc cho máy lọc khung bản Tầm lọc sàn buồng sơn
Túi lọc bụi buồng sơn, phòng sạch Tấm lọc trần buồng sơn