THIẾT BI ĐO VÀ QUAN SÁT

   
 Thiết bị đo độ ngọt, nồng độ dầu cắt gọt, dầu tách khuôn

Máy kiểm tra độ dày lớp phủ trên bề mặt

   
 Máy đo nhiệt độ dạng Laser, máy đo nhiệt độ dạng que đo  Máy đo độ ồn cầm tay
   
 Thiết bị đo BOD, COD, pH  trong nước  Kính hiển vi Huvitz dùng cho công nghiệp, y sinh  từ, xuât xứ Hàn Quốc